1a,Người ta nuôi cấy 1000 tế bào vi khuẩn E.coli sau 2 giờ số tế bào vi khuẩn sinh ra là bao nhiêu? Biết thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là g=20

Question

1a,Người ta nuôi cấy 1000 tế bào vi khuẩn E.coli sau 2 giờ số tế bào vi khuẩn sinh ra là bao nhiêu? Biết thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là g=20 phút, thời gian pha tiềm phát là 40 phút và chưa xảy ra pha cân bằng.
b,Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia 1 lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ , từ 1 nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng.Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể?
giải dùm mình cần gấp sáng nay lúc 11h giúp dùm mình cần gấp

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-13T09:09:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:10:41+00:00

  Bài 1 :

  a. $2h=120$ phút 

  Thời gian nhân lên của tế bào là

  $120=40=80$ phút 

  Số lần nhân đôi là 

  $80:20=4$ lần 

  Số tế bào tạo ra là 

  $1000.2^4=16000$ tế bào 

  b. 

  $3h=180$ phút 

  Số lần nhân đôi là 

  $180:20=9$ 

  Số tế bào ban đầu là 

  $a.2^9=3584$ suy ra $a=7$ 

  số tế bào ban đầu là 7 tế bào

  0
  2021-07-13T09:10:46+00:00

  Đáp án:a) 16000

   B) 7

  Giải thích các bước giải:

  Như hình ak 

  1a-nguoi-ta-nuoi-cay-1000-te-bao-vi-khuan-e-coli-sau-2-gio-so-te-bao-vi-khuan-sinh-ra-la-bao-nhi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )