1ô tô đi 3 giờ đầu với vận tốc 45km / giờ và 1 giờ rưỡi sau với vận tốc 48 km / giờ .Hỏi ô tô đi dc quãng đường dài bao nhiêu km ? Giúp em nhanh vs ạ,

Question

1ô tô đi 3 giờ đầu với vận tốc 45km / giờ và 1 giờ rưỡi sau với vận tốc 48 km / giờ .Hỏi ô tô đi dc quãng đường dài bao nhiêu km ?
Giúp em nhanh vs ạ,em gấp lắm,em cảm ơn ạ

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-11-29T14:00:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T14:01:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Đổi 1h rưỡi =3/2h

   3 giời đầu ô tô đi được là:

  45×3=135(km)

  1 giờ rưỡi ô tô đi dc là:

  48×3/2=72(km)

  Ô tô đi dc quãng đường là

  135+72=207(km)

  Đáp số 207km

  0
  2021-11-29T14:01:53+00:00

  $\text{ Đổi: 1 giờ rưỡi = 1,5 giờ }$

  $\text{ 3 giờ đầu ô tô đi được là: }$

  $\text{ 45 × 3 = 135 (km) }$

  $\text{ 1 giờ rưỡi sau ô tô đi được là: }$

  $\text{ 48 × 1,5 = 72 (km) }$

  $\text{ Ô tô đi được quãng đường dài là: }$

  $\text{ 135 + 72 = 207 (km) }$

  $\text{ Đáp số: 207 km }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )