2, 1/1×2 + 1/2×3 + 1/ 3×4 +…+1/2004×2005 + 1/2005×2006 1 tym + ctrlhn + 5*

Question

2,
1/1×2 + 1/2×3 + 1/ 3×4 +…+1/2004×2005 + 1/2005×2006
1 tym + ctrlhn + 5*

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-13T17:59:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:01:00+00:00

  1/1×2 + 1/2×3 + 1/ 3×4 +…+1/2004×2005 + 1/2005×2006

  =1-$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ -$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}$- $\frac{1}{5}$+…+$\frac{1}{2005}$-$\frac{1}{2006}$

  =1-$\frac{1}{2006}$ =$\frac{2005}{2006}$ 

   

  0
  2021-10-13T18:01:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `1/1.2+1/2.3+1/3.4+….+1/2004.2005+1/2005.2006`

  `=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+….+1/2004-1/2005+1/2005-1/2006`

  `=1-1/2006=2005/2006`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )