x.(x+2).(x-2)-(x-2).(x bình phương 2 +3)

Question

x.(x+2).(x-2)-(x-2).(x bình phương 2 +3)

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-05T19:57:51+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:59:23+00:00

  Đáp án:

   `(x-2)(2x-3)`

  Giải thích các bước giải:

   `x(x+2)(x-2)-(x-2)(x^2+3)`

  `=(x-2)[x(x+2)-x^2-3]`

  `=(x-2)(x^2+2x-x^2-3)`

  `=(x-2)(2x-3)`

  0
  2021-07-05T19:59:34+00:00

  Đáp án:đây bạnq

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )