△2: Cho Zn tác dụng hết với HCl tạo ra 54,4g ZnCl2 và khí H2. a) Tính thể tích H2 (ĐKTC) thoát ra? b) Tính khối lượng Zn đã phản ứng?

Question

△2: Cho Zn tác dụng hết với HCl tạo ra 54,4g ZnCl2 và khí H2.
a) Tính thể tích H2 (ĐKTC) thoát ra?
b) Tính khối lượng Zn đã phản ứng?

in progress 0
Athena 3 ngày 2021-12-07T18:04:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:06:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

      0,4                       0,4      0,4

  nZnCl2=0,4 (mol)

  nH2= 0,4 (mol)

  vH2=8,96 (l)

  nZn= 0,4 (mol)

  mZn=26 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )