2 mũ 7 nhân 9 mũ 3 xuống dưới là 6 mũ 5 nhân 8 mũ 2 hỏi đáp án?

Question

2 mũ 7 nhân 9 mũ 3 xuống dưới là 6 mũ 5 nhân 8 mũ 2 hỏi đáp án?

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-09-28T14:51:45+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:52:50+00:00

  Đáp án:

  $\frac{3}{16}$

  cách giải

  0
  2021-09-28T14:53:28+00:00

  Đáp án:

  2 mũ 7 nhân 9 mũ 3 = 93312

  6 mũ 5 nhân 8 mũ 2=497664

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )