2. Ông A gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất 5,6%/năm và kỳ hạn gửi là: 1 năm. Hõi sau 2 năm, ông rút vốn và lãi được bao nhiêu? Biết rằng:

Question

2. Ông A gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất 5,6%/năm và kỳ hạn gửi là: 1 năm. Hõi sau 2 năm, ông rút vốn và lãi được bao nhiêu? Biết rằng: lãi của năm trước được nhập vào tiền vốn để tính lãi của năm sau

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-07-09T22:24:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:25:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 năm lãi được:

     10000000 . 5,6% = 560000 đồng

  hết năm đầu tiên ông A có:

     10000000+560000=10560000 đồng

  năm sau lãi là:

  10560000. 5,6% = 591360 đồng

  sau 2 năm, ông rút vốn và lãi được:

   10560000+591360=11151360 đồng

  0
  2021-07-09T22:25:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 năm lãi được:

     10000000 . 5,6% = 560000 đồng

  hết năm đầu tiên ông A có:

     10000000+560000=10560000 đồng

  năm sau lãi là:

  10560000. 5,6% = 591360 đồng

  sau 2 năm, ông rút vốn và lãi được:

   10560000+591360=11151360 đồng

  ## chúc bạn học tốt##

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )