20 điểm ngon lành quá nè các bạn yêu ơiii Vì sao phản ứng của sắt với dung dịch muối đồng sunfat không thể dựa vào dấu hiệu chất kết hợp với oxi và ch

Question

20 điểm ngon lành quá nè các bạn yêu ơiii
Vì sao phản ứng của sắt với dung dịch muối đồng sunfat không thể dựa vào dấu hiệu chất kết hợp với oxi và chất cung cấp oxi để kết luận về phản ứng oxi hóa khử ?

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-08-25T07:35:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-25T07:36:27+00:00

    Phản ứng của sắt của dd muối sunfat là phản ứng oxi hoá-khử. Tuy nhiên không thể sử dụng dấu hiệu về sự cho, nhận oxi để kết luận do phản ứng không có sự trao đổi oxi (oxi vẫn nằm trong gốc sunfat) mà phải sử dụng khái niệm về số oxi hoá.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )