2CO2+BA(OH)2=BA(HCO3)2 có Pt ion rút gọn là jz mn

Question

2CO2+BA(OH)2=BA(HCO3)2 có Pt ion rút gọn là jz mn

in progress 0
Gianna 9 giờ 2021-09-12T23:11:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:12:59+00:00

  Phương trình ion rút gọn là:

  $OH^-+CO_2 \to HCO_3^-$

   

  0
  2021-09-12T23:13:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2CO_{2}+Ba(OH)_2→$ $Ba(HCO_3)_{2}$ 

  →$CO_{2}+OH^-→$$HCO_{3}^-$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )