3^2(x+4)-5^2=5×2^2 Mấy bẹn giải giúp mih vs

Question

3^2(x+4)-5^2=5×2^2
Mấy bẹn giải giúp mih vs

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-13T13:47:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:48:54+00:00

  9(x+4)-25=5×4

  9(x+4)-25=20

  9(x+4)     =20+25

  9(x+4)      = 45

    (x+4)      =45:9

    (x+4)      =5

    x             =5-4

    x              =1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )