3$x^{2}$ -7x+2 phân tích đa thức thành nhân tử

Question

3$x^{2}$ -7x+2 phân tích đa thức thành nhân tử

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-16T16:10:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:11:09+00:00

  Đáp án:

      $3x^{2}$ -7x+2

  =    $3x^{2}$ -6x-x+2

  = 3x(x-2)-(x-2)

  =(3x-1)(x-2)

   

  0
  2021-08-16T16:11:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3x^2 -7x+2

  =     -6x-x+2

  = 3x(x-2)-(x-2)

  =(3x-1)(x-2)

  Nhớ đánh giá cho mình với nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )