x^3+6x^2+12x+8=0 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Question

x^3+6x^2+12x+8=0 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-15T11:02:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:03:19+00:00

  $x^3+6x^2+12x+8=0  $

  $<=>x^3+6x^2+12x+2^3=0$

  $<=>x^3+3x^22+3×2^2+2^3=0$

  $<=>(x+2)^3=0$

  $<=>x+2=0$

  $<=>x=-2$

  Vậy phương trình có nghiệm là $-2$

  0
  2021-07-15T11:03:52+00:00

  Đáp án: $x=-2$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $x^3+6x^2+12x+8=0$

  $\to x^3\cdot x^2\cdot 2+3\cdot x\cdot 2^2+2^3=0$

  $\to (x+2)^3=0$

  $\to x+2=0$

  $\to x=-2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )