3,61m vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuôn

Question

3,61m vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuôn

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-06T17:22:02+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:23:20+00:00

  Đáp án:

  \(3,61{m^2} = 361d{m^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  Vì \(1{m^2} = 100d{m^2}\) nên lấy \(3,61\times100=361\) là đáp án cần tìm.

  0
  2021-09-06T17:23:31+00:00

  Đáp án:3,61m2 =361dm2

   

  Giải thích các bước giải:

  3,61*100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )