3 đội tuyển có tổng số 160 vận động viên tham gia thi đấu thể thao số vận động viên đội 1 chiếm 25% tổng số vận động viên biết 2/3 số vận động viên củ

Question

3 đội tuyển có tổng số 160 vận động viên tham gia thi đấu thể thao số vận động viên đội 1 chiếm 25% tổng số vận động viên biết 2/3 số vận động viên của đội hai là 40 người số vận động viên còn lại của đội 3 tính số vận động viên của mỗi đội

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-21T22:28:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:29:56+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

                                                 Giải

                          Đổi 25% = `1/4`

                 Số vận động viên của đội 1 là:

                       160 x `1/4` = 40 ( vận động viên )

                 Số vận động viên của đội 2 là:

                       40 : `2/3` = 60 ( vận động viên )

                 Số vận động viên của đội 3 là:

                       160 – ( 40 + 60 ) = 60 ( vận động viên )

                                             Đáp số:………..

          

   

   

  0
  2021-07-21T22:30:03+00:00

  đội 1 có số vận động viên là :

  160 . 25%= 40 ( vận động viên)

  đôi 2 có số vận động viên là :

  40 : `2/3`= 60 ( vận động viên)

  Đội 3 có số vận động viên là : 

  160 – ( 40+60) =  60 ( vận động viên)

  Vậy đội 1 có 40 vận động viên 

        đội 2 có 60 vận động viên

         đội 3 có 60 vận động viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )