30. Tìm các số nguyên x,y sao cho (x-13).(y+2)=13

Question

30. Tìm các số nguyên x,y sao cho (x-13).(y+2)=13

in progress 0
Ivy 4 tuần 2021-11-17T06:16:55+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:18:02+00:00

  13=13.1=1.13=(-1).(-13)=(-13).(-1)
  +
  x-13=13⇒x=13+13⇒x=26
  y+2=1⇒y=1-2⇒y=-1
  hoặc
  x-13=1⇒x=1+13⇒x=14
  y+2=13⇒y=13-2⇒y=11
  hoặc
  x-13=-1⇒x=-1+13⇒x=12
  y+2=-13⇒y=-13-2⇒y=-15
  hoặc
  x-13=-13⇒x=-13+13⇒x=0

  Cho mình Câu trả lời hay nhất, 5 sao và cám ơn nhé :333 xin cảm ơn !!!

  0
  2021-11-17T06:18:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `13=13.1=1.13=(-1).(-13)=(-13).(-1)`
  TH`1`
  `x-13=13=>x=13+13=>x=26`
  `y+2=1=>y=1-2=>y=-1`
  Th`2`
  `x-13=1=>x=1+13=>x=14`
  `y+2=13=>y=13-2=>y=11`
  TH`3`
  `x-13=-1=>x=-1+13=>x=12`
  `y+2=-13=>y=-13-2=>y=-15`
  Th`4`
  `x-13=-13=>x=-13+13=>x=0`
  `y+2=-1=>y=-1-2=>y=-3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )