31 Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX nhằm chống A: chủ nghĩa thực dân kiểu mới. B: chế độ ph

Question

31
Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX nhằm chống

A:
chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
B:
chế độ phân biệt chủng tộc.
C:
chống nội chiến.
D:
chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
32
Lực lượng quân sự nào của nước ta được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc ?

A:
Trung đoàn Thủ đô.
B:
Việt Nam Giải phóng quân.
C:
Cứu quốc quân.
D:
Dân quân du kích.

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-10-28T11:36:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:37:47+00:00

  1,B

  2,A

  0
  2021-10-28T11:38:15+00:00

  Câu 31: B. chế độ phân biệt chủng tộc.

  Câu 32: A. Trung đoàn Thủ đô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )