4.Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Nguyễn ? 5.Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với các nước Phương Tây được thể hiện như thế

Question

4.Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Nguyễn ?
5.Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với các nước Phương Tây được thể hiện như thế nào ?
6.Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn.

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-01T02:44:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-01T02:46:08+00:00

    Câu4 Thủ  nghiệp  thời nguyên rất râu về tình cảm

    Câu5 Thể hiện hùng mạnh và vĩ đại của nước ta

    Câu6 Đời sống  triều Nguyễn là một sâu sắc nhiều về tình cảm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )