[(456×11+912)x37]:(13×74) tính nhanh nha

Question

[(456×11+912)x37]:(13×74) tính nhanh nha

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-07-11T13:20:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:21:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `[(456.11+912)x37]:(13.74)`

  `[(5016+912).37]:(13.74)`

  `[(456.11+912).37]:962`

  `[5928.37]:962`

  `219336:962`

  `228`

  0
  2021-07-11T13:21:53+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo nha

  $\text{[(456 × 11 + 912) × 37] : (13 × 74)}$

  `[ (5016 + 912) × 37] : 962`

  `[5928 × 37] : 962`

  `219336 : 962`

  `228`

                         chúc bạn học tốt nha ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )