5.(x-3)=15 Toán tìm x kết quả = bao nhiêu

Question

5.(x-3)=15 Toán tìm x kết quả = bao nhiêu

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-23T15:24:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:25:22+00:00

  Đáp án:

  x – 3 = 15 : 5

  x – 3 = 3

  x = 3 + 3

  x = 6

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-23T15:25:44+00:00

  5.(x – 3 ) = 15

  x – 3 = 15 : 5

  x – 3 = 3

  x = 3 + 3

  x= 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )