5, cho dãy số 3,6,9,12,… a, hãy viết tập hợp b các phần tử của dãy số trên bằng cách chỉ ra tính chất dặt trưng b, tính tổng 70 phần tử đầu tiên c,

Question

5, cho dãy số 3,6,9,12,…
a, hãy viết tập hợp b các phần tử của dãy số trên bằng cách chỉ ra tính chất dặt trưng
b, tính tổng 70 phần tử đầu tiên
c, tìm phần tử thứ 101 của dãy số trên
6, cho dãy số 2,6,10,14,18,…
a, viết tập hợp a các phần tử của dãy số trên bằng cách chỉ ra tính chất đặt chưng
b, ính tổng của 100 phần tử đầu tiên của dãy số

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-07-21T01:24:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:25:49+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   5.

  a)B={x∈N|x=3k}  

  b)Phần tử thứ 70 là:

     3+(3.70)-3=210

  Tổng của 70 phần tử là:

  (210+3).70:2=14910

  c)Phần tử số 101 là:
     3+(101.3)-3=303

  6.

  a)A={x∈N|x=3k+1}

  b) Phần tử thứ 100 của dãy là:

      2+(100.4)-2=400

      Tổng của 100 phần tử đầu của dãy là:

         (400+2).(100:2)=20100

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-07-21T01:26:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )