5: Khí hidro được thu bằng cách đẩy nước vì: A. Khí hidro không tan trong nước B. Khí hidro tan ít trong nước C. Khí hidro nhẹ hơn không khí D. Lí do

Question

5: Khí hidro được thu bằng cách đẩy nước vì:
A. Khí hidro không tan trong nước B. Khí hidro tan ít trong nước
C. Khí hidro nhẹ hơn không khí D. Lí do khác

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-11-10T21:25:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:27:23+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T21:27:33+00:00

  5/

  B/Khí hidro tan ít trong nước

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )