512.(2-128)-128.(-512) 47.(45-15)-47.(45+15) làm gấp giúp mk nhé ! tính bằng cách nhanh nhất

Question

512.(2-128)-128.(-512)
47.(45-15)-47.(45+15)
làm gấp giúp mk nhé ! tính bằng cách nhanh nhất

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-08T19:44:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:45:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   [512+(-512)]*[128+-(128)]*2=0

  (47-47)*(45-45)*(15+15)=0

  0
  2021-07-08T19:45:39+00:00

  Đáp án:

  -512.(2-128)-128.(-512)

  = 512.2-128-128.(-512)

  =(512-512)-(128-128).2

  =0.2

  =0

  47.(45-15)-47.(45+15)

  =47.30-47.60

  =47.(30-60)

  =47.(-30)

  =-1410

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )