575 684 730cm3……575 684 730m3 điền dấu ><=

Question

575 684 730cm3……575 684 730m3 điền dấu ><=

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-13T05:59:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:01:32+00:00

  Vì `575 684 730 = 575 684 730`

  Mà `cm^3<m^3`

  `=> 575 684 730cm^3<575 684 730m^3`

  0
  2021-10-13T06:01:35+00:00

  Đáp án:

   575 684 730cm3 < 575 684 730m3

  Giải thích các bước giải:

   Vì cm3< m3

  Chúc bạn học tốt

  Cho mk xinctlhn nha:33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )