X – 7=( -14) +( – 8) giúp mik câu này với

Question

X – 7=( -14) +( – 8) giúp mik câu này với

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-21T06:46:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T06:48:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  X-7=(-14)+(-8)

  =>X-7=-22

  =>X=-22+7

  =>X=-15 

  0
  2021-10-21T06:48:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  X – 7=( -14) +( – 8)

  x – 7 = -14 – 8

  x – 7 = -22

  x = -22 + 7

  x= -15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )