7 cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông là 7 và 24 kẻ đường cao ứng với cạnh huyền tính độ dài đường cao và các đoạn thẳng mà trong đó có chia ra

Question

7 cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông là 7 và 24 kẻ đường cao ứng với cạnh huyền tính độ dài đường cao và các đoạn thẳng mà trong đó có chia ra trên cạnh huyền

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-10T17:09:15+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:11:13+00:00

  Tự vẽ hình

  Áp dụng ĐL pytago,ta có: BC^2 = AB^2+AC^2 = 7^2 +24^2 =625 => BC = 25

  Áp dụng hệ thức lượng ta có:

  AH .BC = AB.AC =>AH = AB.AC/BC = 24.27/25 = 6,72

  AC^2 = HB.HC =>HC = AC^2/BC = 7^2/25 = 1,96

  =>HB = BC – HC = 25 -1,96 = 23,04

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )