78 * 2,03 = ? giúp mình giải nhé cảm ơn bạn thank

Question

78 * 2,03 = ?
giúp mình giải nhé cảm ơn bạn thank

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-16T04:21:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:22:48+00:00

  Đáp án:

   158,34

  Giải thích các bước giải:

   78 * 2,03 = 158,34

  0
  2021-08-16T04:23:18+00:00

  78 × 2,03 = 158,34

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )