7m ² 16cm ² = ……m ² 12m ³ 53 dm ³ = …….. m ³ 8075 kg =…… tấn 21 tạ 7kg =…..tạ tính 20% của 250 m

Question

7m ² 16cm ² = ……m ²
12m ³ 53 dm ³ = …….. m ³
8075 kg =…… tấn
21 tạ 7kg =…..tạ
tính 20% của 250 m

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-07T06:14:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T06:15:40+00:00

  7m ² 16cm ² = 7,0016 m ²

  12m ³ 53 dm ³ = 12,053 m ³

  8075 kg = 8,075 tấn

  21 tạ 7kg =  21,007 tạ 

  20% của 250 m là : 250 x 20% = 50 ( m) 

  Xin câu trả lời hay nhất 

   

  0
  2021-10-07T06:16:19+00:00

  7,0016 m2
  12,053m3
  8,075tan
  21,007
  50m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )