8+12+16+…+100 (Ai giải giúp em câu này với ak)

Question

8+12+16+…+100
(Ai giải giúp em câu này với ak)

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-08-17T06:27:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:28:55+00:00

  Đáp án:1296

   

  Giải thích các bước giải:

   số các số hạng là: (100-8):4+1=24 số hạng

  8+12+16+…+100

  =(100+8)x24:2=1296

  0
  2021-08-17T06:28:58+00:00

  Số các số hạng của dãy P là: (100  8) : 4 + 1 = 24 số 

  Tổng của dãy là: (100 + 8) x 24 : 2 = 1296 

  Đáp số : 1296

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )