8(x-3)+x^3=6x^2+12x+8 vote 5 sao và 1 cảm ơn +50 điểm

Question

8(x-3)+x^3=6x^2+12x+8
vote 5 sao và 1 cảm ơn +50 điểm

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-12-04T06:38:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:40:35+00:00

  Đáp án:$ x^{3}-6x^{2}-4x-32=0$

   

  Giải thích các bước giải:

  $ 8(x-3)+x^{3}=6x^{2}+12x+8$

  <=> $8x-24+x^{3}=6x^{2}+12x+8$

  <=>$ x^{3}-6x^{2}-4x-32=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )