x √x -8/8+4 √x +2x x-2 √x -10/x+6 √x +9 rút gọn

Question

x √x -8/8+4 √x +2x
x-2 √x -10/x+6 √x +9
rút gọn

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-07T18:19:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:20:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{x\sqrt{x}-8}{8+4\sqrt{x}+2x}$

  $=\dfrac{(\sqrt{x}-2)(x+2\sqrt{x}+4)}{2(x+2\sqrt{x}+4)}$

  $=\dfrac{\sqrt{x}-2}{2}$

  $\dfrac{x-2\sqrt{x}-10}{x+6\sqrt{x}+9}$

  Câu dưới bạn xem lại đề nhé.

  0
  2021-08-07T18:21:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Học tốt và lần sau có ngoặc cho dễ nhìn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )