8.Quy đồng mẫu số các phân số: a) 9/8 và 7/12 b) 3/20 và 4/15

Question

8.Quy đồng mẫu số các phân số: a) 9/8 và 7/12 b) 3/20 và 4/15

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-05T16:05:39+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:06:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  8.Quy đồng mẫu số các phân số:

  a) 9/8 và 7/12

  = 8×3=24 ; 12×2=24

  =>9/8 =27/24

  => 7/12 ; 14/24

  b) 3/20 và 4/15

  =20×3=60 ; 15×4=60

  => 9/60 ; 16/60

  0
  2021-08-05T16:07:09+00:00

  a) $\frac{9}{8}$ = $\frac{9.3}{8.3}$ = $\frac{27}{24}$ 

  $\frac{7}{12}$ = $\frac{7.2}{12.2}$ = $\frac{14}{24}$ 

  b) $\frac{3}{20}$ = $\frac{3.3}{20.3}$ = $\frac{9}{60}$ 

  $\frac{4}{15}$ = $\frac{4.4}{15.4}$ = $\frac{16}{60}$ 

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )