a , 15 phần trăm của 75 b , 12,5 phần trăm của 8 các bạn hộ mình với mình đang cần gấp nhé cảm ơn nhìu

Question

a , 15 phần trăm của 75
b , 12,5 phần trăm của 8
các bạn hộ mình với mình đang cần gấp nhé cảm ơn nhìu

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-11-19T14:58:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T14:59:58+00:00

  15 phần trăm của 75 là 15:75×100=20

  12,5 phần trăm cửa 8 là 8:12,5×100= 64

   

  0
  2021-11-19T15:00:23+00:00

  a , 15 % của 75 là : 75 × 15 : 100 = 11,25

  b , 12,5 % của 8 là : 8 × 12,5 :100 = 1

  Chúc bạn học tốt nha!! > ω <

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )