a,x^2-2(x+3)=x-6 b,|3-2x|=x+1 c,(1/2+1/3+……+1/2020).x=2019/1+2018/2+…..+2/2018+1/2019 CÁC BẠN LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM MIK ĐANG

Question

a,x^2-2(x+3)=x-6
b,|3-2x|=x+1
c,(1/2+1/3+……+1/2020).x=2019/1+2018/2+…..+2/2018+1/2019
CÁC BẠN LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM MIK ĐANG CẦN GẤP Ạ
THANK MN

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-07T20:49:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:50:52+00:00

  a,

  x² – 2( x + 3 ) = x – 6

  ⇔ x² – 2x – 6 = x – 6

  ⇔ x² – 3x = 0

  ⇔ x ( x – 3 ) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy x ∈ { 0 ; 3 }

  b, ĐK: x ≥ – 1

  |3-2x|=x+1

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}3-2x=x+1 ( x \geq \frac{2}{3} ) \\3-2x=-x-1(x <\frac{2}{3})\end{array} \right.\)  

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}-3x=-2\\-x=-4\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=2/3\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )