a.3 mũ 500 và 7 mũ 300 b.8 mũ 5 và 3 . 4 mũ 7

Question

a.3 mũ 500 và 7 mũ 300
b.8 mũ 5 và 3 . 4 mũ 7

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-17T02:43:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:44:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.3 mũ 500 và 7 mũ 300

  -> 3^500  = ( 3^5 )^100 = 243^100

  7^300 = (7^3) ^100 = 343^100

  => Vì 343^100 > 243^100 nên 7^300 > 3^500

  b.8 mũ 5 và 3 . 4 mũ 7

  -> 8^5 = ( 2^3 )^5 = 2^15 = 2^14 .2

  3.4^7 = 2.2^14

  Vì 2.2^14 = 2.2^14 nên 8^5 = 3.4^7

  -Ngoài lề: ” ^ ” là mũ nhé bạn!

  @NoCopy!

  0
  2021-09-17T02:44:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a.

  3 mũ 500 = (3 mũ 5) mũ 100 =243 mũ 100

  7 mũ 300 =(7 mũ 3 ) mũ 100 = 343 mũ 100

  Vì 243<343

  =>243 mũ 100 < 343 mũ 100

  =>3 mũ 500< 7 mũ 300

  b.

  8 mũ 5 = 2 mũ 15 = 2. 2 mũ 14 < 3 nhân 2 mũ 14 =3 .4 mũ 7

  Vậy 8 mũ 5<3 nhân 4 mũ 7

  Xin câu trả lời hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )