a/3 và b/4;b/5 và c/6 và a+b+2c=-40 can gap nhaa mng

Question

a/3 và b/4;b/5 và c/6 và a+b+2c=-40
can gap nhaa mng

in progress 0
Hadley 4 tháng 2021-08-31T17:50:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:51:34+00:00

  Đáp án:

  a/3 và b/4;b/5 và c/6 ?

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T17:52:20+00:00

  Đáp án:c2=c4=cccccccccccccccccc44

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )