a. 37 x (Y – 25) = 296 b. 459 : 9 + 18 : (54 : Y) = 53 Câu 2: Cho số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm vào bên phả

Question

a. 37 x (Y – 25) = 296 b. 459 : 9 + 18 : (54 : Y) = 53
Câu 2: Cho số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm vào bên phải và bên trái một chữ số 3 thì ta được số mới gấp số phải tìm 153 lần. Tìm số đã cho .
Câu 3: Tính: A = (15 : X + 15 x X) + 1991 x Y
B = Y : (119 x X + 4512)
Với X = 1, Y = 0
Câu 4: Ba số có trung bình cộng là 112. Xoá chữ số 0 ở tận cùng của số thứ nhất ta được số thứ hai. Số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Tìm ba số đó?
Câu 5: Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật là 280m. Người ta chia thửa ruộng thành hai thửa nhỏ: một thửa hình vuông và một thửa hình chữ nhật. Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 390m. Tính diện tích của thửa ruộng ban đầu?
Câu 6 : Năm nay 1/7 tuổi bố bằng ½ tuổi con. Biết rằng bố hơn con 30 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?
Câu 7 : Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?
Câu 8 : Ba số có tổng là 1458. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.
Câu 9 : Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 53 tuổi. Tính tuổi bố tuổi con hiện nay.

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-10T12:13:30+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:14:30+00:00

  Chất lừ con cá ngừ đó

  Chất như nc cất

  Đây rồi đôi giày 

  Ok con dê

   

  0
  2021-07-10T12:15:10+00:00

  câu 1:

  a,37 x (Y-25)=296     b, 459 : 9 + 18 : (54 : Y) = 53

              y-25=8                  51 +18 : (54 : Y) = 53

                    y=33                      18 : (54 : Y) = 2

                                                        54 : Y = 36

                                                               y=1944

  câu 2:

  gọi chữ số đã cho là X, mà viết thêm bên phải bên trái 1 một chữ số 3

  =>3000+100X+3=153X

  <=>53X=3003

  <=>X=56

  CÂU 3:

  A = (15 : X + 15 x X) + 1991 x Y

  Thay X=1, Y=0

  => A = (15 : 1 + 15 x 1) + 1991 x 0

           =30

  B = Y : (119 x X + 4512)

  Thay X=1, Y=0

  =>B = 0 : (119 x 0 + 4512)

           =0

  câu 4:

  ba số cần tìm là 32,56,84

  câu 5:

  gọi chiều dài , rộng kần lượt là X,Y

  =>X+Y=140(Chu vithửa ruộng hình chữ nhật là 280m.) <=>X=140-Y

  VÌ một thửa hình vuông =>4Y

  VÀ một thửa hình chữ nhật=>2x

     =>2(4Y+2X)=390( Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 390m )

        <=>4Y+280-2Y=195

         <=>Y=-42.5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )