a. 95% của475 là b . 2 giờ 18 phút = ……….giờ c .5,4 phút = …..giây 4dm khối 59 dm khối =……………dm khối

Question

a. 95% của475 là
b . 2 giờ 18 phút = ……….giờ
c .5,4 phút = …..giây
4dm khối 59 dm khối =……………dm khối

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-11-05T12:46:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-05T12:47:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. là 451,25

  b. =2,3 giờ

  c. =324 giây

  d. mk ko bít sorry lâu quá ko học cái đó

  0
  2021-11-05T12:48:16+00:00

  a,95% của 475 là:

  475×95÷100=451,25

  Đáp số:..

  b,2 giờ 18 phút=2,3 giờ

  c,5,4 phút=324 giây

  d,4dm³59dm³=4,059dm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )