A.99 mũ 20 và 9999 mũ 10 B. 21 mũ 15 và 27 mũ 5 nhân 49 mũ 8 C. 9 mũ 20 và 27 mũ 13 D. 31 mũ 15 và 17 mũ 19 E. 2 mũ 31 và 3 mũ 21 So sánh giúp mình Nh

Question

A.99 mũ 20 và 9999 mũ 10
B. 21 mũ 15 và 27 mũ 5 nhân 49 mũ 8
C. 9 mũ 20 và 27 mũ 13
D. 31 mũ 15 và 17 mũ 19
E. 2 mũ 31 và 3 mũ 21
So sánh giúp mình
Nhanh nhanh giúp mình

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-08-28T02:10:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:12:11+00:00

  A.99 mũ 20 < 9999 mũ 10

  B. 21 mũ 15 < 27 mũ 5 nhân 49 mũ 8

  C. 9 mũ 20 > 27 mũ 13

  D. 31 mũ 15 > 17 mũ 19

  E. 2 mũ 31 < 3 mũ 21

  chúc bạn học tốt 😉

  0
  2021-08-28T02:12:26+00:00

  A.99 ^20 ….<………….9999 ^ 10

  B. 21 ^15 …….<…… 27 ^5 x 49 ^8

  C. 9 ^ 20 …..>…….. 27 ^13

  D. 31 ^15 ….>……….. 17^19

  E. 2 ^ 31 ….<……….. 3 ^ 21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )