A có điện tích hạt nhân là 35.Vậy a là?VÌ SAO?? A:nguyên tố f B:nguyên tố s C:nguyên tố p D:nguyên tố d

Question

A có điện tích hạt nhân là 35.Vậy a là?VÌ SAO??
A:nguyên tố f B:nguyên tố s C:nguyên tố p D:nguyên tố d

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-08-31T03:34:54+00:00 2 Answers 194 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:36:14+00:00

  Cấu hình e:

  $A(Z=35):1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^5$

  `=>A` thuộc nguyên tố `p` vì có mức năng lượng cao nhất tại `p`

  `->C`

  0
  2021-08-31T03:36:49+00:00

  Z=35 

  Cấu hình e của A :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

  => Chọn C.nguyên tố p

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )