A đổi 250 độ C sang độ F B dổi 250 độ F sang độ C

Question

A đổi 250 độ C sang độ F
B dổi 250 độ F sang độ C

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-20T05:05:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T05:06:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $250^0C = (0^0 + 250^0)F = 32^0F + 250.1,8^0F = 32^0F + 450^0F = 482^0F$ 

  $250^0F = \frac{250 – 32}{1,8}^0C = 121,1^0C$

  0
  2021-09-20T05:06:54+00:00

  A) 250 độ C=32+1,8*250=482 độ F

  B) 250 độ F=(250-32):1,8=121,11 độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )