a: Giải thích nguồn gốc của các loại biến dị tổ hợp có thể có trong quá trình giảm phân? b: Tại sao số NST ở các tế bào sinh dưỡng bình thường luôn là

Question

a: Giải thích nguồn gốc của các loại biến dị tổ hợp có thể có trong quá trình giảm phân?
b: Tại sao số NST ở các tế bào sinh dưỡng bình thường luôn là 1 số chẵn, kí hiệu là 2n? Giải thích tính ổn định về số lượng của bộ NST 2n qua các thế hệ của loài sinh sản hữu tính.

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-12T22:07:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:08:43+00:00

  Đáp án: 

   

  a :

  *Do có sự tiếp hợp trao đổi chéo trong kì đầu giảm phân I

  b:
  *Bộ NST luôn là một số chẵn kí hiệu là 2n vì hợp tử của các cá thể nhận được số NST đồng đều từ giao tử được của bố và giao tử cái của mẹ.
  * Tính ổn định về số lượng của bộ NST 2n qua các thế hệ của loài sinh sản hữu tính nhờ sự kết hợp của 3 quá trình:
   – Giảm phân của tế bào sinh dục tạo giao tử n  NST
  -Quá trình thụ tinh  kết hợp của giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử 2n NST.
  -Quá trình nguyên phân của hợp tử tạo một cơ thể hoàn chỉnh có bộ NST 2n

   #học tốt        

   

  0
  2021-09-12T22:08:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A) Biến dị tổ hợp :  là những biến dị xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di truyền củ thế hệ bố mẹ thông qua giảm phân và thụ tinh tyrong quá trình giao phối. Biểu hiện của loại biến dị này là tổ hợp lại các tính trạng vốn có của bố mẹ hoặc làm xuất hiện tính trạng mới

  B)

   bộ NST luôn là một số chẵn vì hợp tử của các cá thể nhận được NST đồng đều từ giao tử của bố và giao tử cái của mẹ

  tính ổn định

  – giảm phân của tế bào sinh dục tạo giao tử (N) NST

  – quá trình thụ tinh của giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử 2n NST

  – quá trình nguyên phân của hợp tử tạo một cơ thể đa bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )