a) hãy trồng 5 cây thành 2 hàng,mỗi hàng có 3 cây. b) hãy trồng 6 cây thành 3 hàng,mỗi hàng có 3 cây. c) hãy trồng 7 cây thành 6 hàng,mỗi hàng có 3 câ

Question

a) hãy trồng 5 cây thành 2 hàng,mỗi hàng có 3 cây.
b) hãy trồng 6 cây thành 3 hàng,mỗi hàng có 3 cây.
c) hãy trồng 7 cây thành 6 hàng,mỗi hàng có 3 cây.
d) hãy trồng 9 cây thành 8 hàng,mỗi hàng có 3 cây.
e) hãy trồng 25 cây thành 12 hàng,mỗi hàng có 3 cây.
0K

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-15T09:41:01+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:42:27+00:00

  a) mỗi hàng sẽ được 5/6 

  b) mỗi hàng sẽ được 6

  c) mỗi hàng sẽ được 7/18

  d) mỗi hàng sẽ được 3/8

  e) mỗi hàng sẽ được 25/36

  Giải thích các bước giải: a) 5 : 2 nhân 3

                                         b) 6 : 3 nhân 3

                                         c) 7 : 6 : 3

                                         d) 9 : 8 : 3

                                         e) 25 : 12 : 3

  0K                                         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )