a.Hòa tan 336(ml) khí HCl (đktc) vào trong 200(ml) nước thu được dd HCl. Tính nồng độ mol dd HCl b. Đề có được dd NaCl 32% cần phải lấy bao nhiêu (g)

Question

a.Hòa tan 336(ml) khí HCl (đktc) vào trong 200(ml) nước thu được dd HCl. Tính nồng độ mol dd HCl
b. Đề có được dd NaCl 32% cần phải lấy bao nhiêu (g) NaCl hòa tan trong 200(g) nước

in progress 0
Mackenzie 4 ngày 2021-12-05T07:09:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:10:49+00:00

  Đáp án:

   a) CM HCl=0,075M

  b) mNaCl=94,12 gam

  Giải thích các bước giải:

   a) nHCl=0,336/22,4=0,015 mol

  -> CM HCl=nHCl/ V dung dịch=0,015/0,2=0,075M

  b) Trong dung dịch NaCl chiếm 32% -> H2O chiếm 68%

  -> mNaCl=200.32%/68% =94,12 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )