A là học sinh lớp 9 .Hằng ngày, A thường bỏ học để tụ tập đi lêu lổng với mấy đứa bạn cùng nhóm. Để có tiền tiêu xài ,A thường lấy trộm tài sản trong

Question

A là học sinh lớp 9 .Hằng ngày, A thường bỏ học để tụ tập đi lêu lổng với mấy đứa bạn cùng nhóm. Để có tiền tiêu xài ,A thường lấy trộm tài sản trong nhà hoặc mượn của bạn bè người quen mang đi bán hoặc cầm đồ. mỗi khi bị cha mẹ phát hiện và nhắc nhở A thường to tiếng cải lại
em hãy nhận xét việc làm của A

in progress 0
Athena 4 tháng 2021-08-23T04:07:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:08:09+00:00

  Tình huống trên cho thấy, A đã sống không có đạo đức và không tuân thủ pháp luật. Bởi vì việc bỏ học để tụ tập lêu lổng chơi bời và cãi bố mẹ đã làm việc xấu là vi phạm đến chuẩn mực đạo đức của xã hội. Ngoài ra, việc lấy trộm tài sản trong nhà , mượn của bạn bè, người quen mang đi bán hoặc cầm đồ là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản người khác. A sẽ bị dư luận lên án và pháp luật trừng trị.

                             HOKTOT ^^

  0
  2021-08-23T04:08:24+00:00

  A là học sinh lớp 9. Hằng ngày, A thường bỏ học để tụ tập đi lêu lổng với mấy đứa bạn cùng nhóm. Để có tiền tiêu xài, A thường lấy trộm tài sản trong nhà hoặc mượn của bạn bè người quen mang đi bán hoặc cầm đồ. Mỗi khi bị cha mẹ phát hiện và nhắc nhở, A thường to tiếng cải lại em hãy nhận xét việc làm của A

  – A thường bỏ học để tụ tập đi lêu lổng với mấy đứa bạn cùng nhóm. Để có tiền tiêu xài, A thường lấy trộm tài sản trong nhà hoặc mượn của bạn bè người quen mang đi bán hoặc cầm đồ la ko dung.

  #no copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )