A lớp 5A có 25 bạn nam và 20 bạn nữ tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A B Lớp 5B có 32 học sinh trong đó số học sinh 10 tuổi

Question

A lớp 5A có 25 bạn nam và 20 bạn nữ tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A
B Lớp 5B có 32 học sinh trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% còn lại là học sinh 11 tuổi tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó
C bạn Nam có tất cả 48 viên bi trong đó số bi đỏ chiếm75% còn lại là bi xanh hỏi bạn nam có bao nhiêu viên bi xanh
Mọi người nhớ tóm tắt và giải nha
Mình vote 5 sao cho

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-27T09:01:57+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:03:51+00:00

  Câu A : Lớp 5A có 25 bạn nam và 20 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A ?

  Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là :

  25 : 20 = 1,25 = 125%

  Đáp số : 125%.

  Câu B : Lớp 5B có 32 học sinh. Trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó ?

  Số học sinh 10 tuổi của lớp 5B là :

  32 : 100 x 75 = 24 ( học sinh )

  Số học sinh 11 tuổi của lớp 5B là :

  32 – 24 = 8 ( học sinh )

  Đáp số : 8 học sinh.

  Câu C : Bạn Nam có tất cả 48 viên bi. Trong đó số bi đỏ chiếm 75%, còn lại là bi xanh. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu viên bi xanh ?

  Số viên bi đỏ bạn Nam có là :

  48 : 100 x 75 = 36 ( viên )

  Số viên bi xanh bạn Nam có là :

  48 – 36 = 12 ( viên )

  Đáp số : 12 viên.

  0
  2021-07-27T09:03:52+00:00

  Đáp án:

  a,5%

  b,4,693(học sinh)

  c, 6,4(bi xanh)

  Giải thích các bước giải:

   a,(25*20)/100=5%

  b,32/75*11=4,693(học sinh)

  c,48*100/75=6,4(bi xanh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )