A, một hình tròn có 25cm.Chu vi của hình tròn đó là :a, 15700cm;b,1570cm;175cm;78,5cm B,thể tích một khối gỗ hình lập phương có cạnh 6dm là : a,36dm;b

Question

A, một hình tròn có 25cm.Chu vi của hình tròn đó là :a, 15700cm;b,1570cm;175cm;78,5cm
B,thể tích một khối gỗ hình lập phương có cạnh 6dm là : a,36dm;b,63dm3;c,216dm2;d,216dm3

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-20T07:40:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:41:56+00:00

  $A$) Chu vi của hình tròn đó là:

              $25 \times 2 \times 3,14 =  157$ ($cm$)

  Không có phương án nào đúng.

  $B$) Thể tích của khối gỗ là:

              $6 \times 6 \times 6 = 216$ ($dm^3$)

  $⇒$.Chọn $D$.

   

  0
  2021-09-20T07:42:34+00:00

  Câu A ko có đáp án (đáp án đúng là 157cm)

  Câu B đáp án đúng là 216dm3 ( đáp án D)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )