a,Nhận biết các chất sau : NaNO3 , Mg(NO3)2 , FeSO4 , CuSO4 (không cần viết PTHH) b, nhận biết các chất bột trắng sau: Na2O,CaO, MgO,P2O5.(không cần

Question

a,Nhận biết các chất sau : NaNO3 , Mg(NO3)2 , FeSO4 , CuSO4 (không cần viết PTHH)
b, nhận biết các chất bột trắng sau: Na2O,CaO, MgO,P2O5.(không cần viết PTHH)
MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ CHIỀU NAY EM PHẢI NỘP RỒI!! MỌI NGƯỜI LÀM 1 CÂU BẤT KÌ CÙNG ĐƯỢC Ạ KHÔNG CÂN LÀM HẾT.

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-15T18:49:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:51:10+00:00

  A)Cho các dd trên lần lượt tác dụng với dd BaCl2 .Thấy 4 dd xuất hiện kết tủa, 4 dd còn lại không có hiện tượng gì 

  =>Phân thanh 2 nhóm: 
  +Nhóm 1 :NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 
  +Nhóm 2:Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4 
  Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl 
  MgSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + MgCl2 
  FeSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + FeCl2 
  CuSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CuCl2 

  –Phân biệt các dd trong nhóm (2) : 
  +Lọc kết tủa trắng BaSO4 , dd thu được đánh số thứ tự rồi cho tác dụng lần lượt với dd NaOH 
  +Quan sát màu kết tủa để nhận biết 
  NaCl + NaOH →/không hiện tượng 
  CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl 
  xanh 
  FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl 
  trắng xanh 
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ 
  nâu đỏ 
  MgCl2 + NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl 
  trắng 

  –Phân biệt các dd trong nhóm (1): 
  +Đánh số thứ tự rồi cho tác dụng lần lượt với dd NaOH . 
  +Quan sát màu kết tủa để nhận biết 
  NaNO3 + NaOH →/ không hiện tượng 
  Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaNO3 
  trắng 
  Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaNO3 
  trắng xanh 
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ 
  nâu đỏ 
  Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3 xanh.

  B)

  Trích mỗi lọ 1 ít và đánh số thứ tự:

  – Cho các chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

  + Chất tan là: CaO, Na2O, P2O5

  + Chất không tan là: MgO

  PTHH: CaO +H2O -> Ca(OH)2

  Na2O + H2O -> 2NaOH

  P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

  Nhúng quỳ tím vào các chất tan

  + Quỳ tím hóa đỏ: H3PO4 -> chất đó là P2O5

  + Quỳ tím hóa xanh : Ca(OH)2 , NaOH

  * Cho dd H3PO4 vừa tìm được vào dd Ca(OH)2 và NaOH:

  + Dung dịch có kết tủa vàng là Ca(OH)2 -> Chất đó là:CaO

  + Còn lại là NaOH

               Chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-15T18:51:37+00:00

  Em tham khảo nha:

  a)

  Cho các chất trên tác dụng với NaOH

  – Có kết tủa trắng sau đó hóa nâu đỏ là $FeSO_4$

  – Có kết tủa xanh làm là $CuSO_4$

  – Có kết tủa trắng là $Mg(NO_3)_2$

  – Không hiện tượng là $NaNO_3$

  b)

  Hòa tan các chất sau đó cho quỳ tím vào

  – Tan và quỳ tím hóa xanh là CaO và $Na_2O$

  – Tan và quỳ tím hóa đỏ là $P_2O_5$

  – Không tan là MgO

  Cho dd làm quỳ tím hóa xanh tác dụng với $CO_2$

  – Có kết tủa là CaO

  – Còn lại là $Na_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )