a) Những việc làm nào chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục và khoa cử ? b) Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

Question

a) Những việc làm nào chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục và khoa cử ?
b) Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

in progress 0
Ruby 4 tuần 2021-11-12T13:28:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:29:28+00:00

  a) – Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học
  – Tổ chức nhiều khoa thi, nội dung học tập thi cử trong sách đạo Nho
  – Cách lấy đỗ rộng rãi, chọn người công bằng
  – Không để sót nhân tài cũng không dùng lầm người kém

  b) – Những chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của Nhà nước đã khuyến khích, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục phát triển.

  – Nhân dân ta có truyền thống thông minh, hiếu học.

  – Kinh tế phát triển, đất nước thái bình tạo điều kiện cho văn học và giáo dục phát triển mạnh mẽ.

  0
  2021-11-12T13:30:02+00:00

  a)Nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục và việc đào tạo nhân tài:
  – Dựng lại Quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long, mở trường ở các lộ.
  – Mọi người đều có thể đi học, đi thi.
  – Tuyển chọn người có tài, có đức làm thầy giáo.
  – Mở khoa thi để chọn người tài ra làm quan.
  – Những người thi đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban áo mũ, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, được khắc tên vào bia đá đặt ở Văn Miêu (bia tiến sĩ).
  – Trong thi cử, cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng.

  b)

  Quốc gia Đại Việt thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục do:

  – Đất nước thái bình, yên ổn, không còn chiến tranh.

  – Những chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của Nhà nước đã khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, giáo dục phát triển.

  – Giáo dục, khoa cử phát triển nên đào tạo được nhiều nhân tài giúp nước.

  – Nhân dân ta có truyền thống thông minh, hiếu học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )