Xác định chất khử ,chất oxi hóa và cân bằng phương trình sau: K2Cr2O2+HCl–>CrCl3+Cl2+KCl+HCl

Question

Xác định chất khử ,chất oxi hóa và cân bằng phương trình sau: K2Cr2O2+HCl–>CrCl3+Cl2+KCl+HCl

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-10-28T20:11:25+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:12:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  K2Cr2O2 + 14HCl → 2CrCl3 + 2Cl2 + KCl + 7H2O

  – Chất oxi hóa : K2Cr2O2

  – Chất khử HCl

   

  0
  2021-10-28T20:12:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án 

  K2Cr2O7 + 14HCl→ 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O

  Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử /tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng = 6/14 = 3/7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )