Xác định mối quan hệ và bản chất của mối quan hệ sau (1) (2) (3) gen ==> mARN ===->

Question

Xác định mối quan hệ và bản chất của mối quan hệ sau
(1) (2) (3)
gen ——> mARN ———-> Protein ———–> tính trạng

in progress 0
Anna 4 tuần 2021-11-24T14:51:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:52:12+00:00

  Đáp án:

  ( 1 ) trình tự nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các ribônuclêôtit trên mARN.

  (2) trình tự các nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành nên prôtêin.

  (3) Prôtêin biểu hiện thành tính trạng cơ thể.

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-24T14:52:45+00:00

  (1) Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cùa ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN

  (2) trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin.

  (3) Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )